บุคคล

Vi indhenter kun persondata i de tilfælde, hvor dette skulle være ที่เกี่ยวข้องสําหรับ os, og vi vil kun indhente persondata, hvis det er ที่เกี่ยวข้องกับ din aktivitet hos Cph adm aps.

Ved indsamling, behandling og anvendelse af dine persondata overholder vi altid alle ที่เกี่ยวข้อง lovbestemmelser.

Vi vil kun opbevare dine persondata, så længe vi enten er pålagt en juridisk forpligtelse hertil, eller så længe det er ที่เกี่ยวข้องสําหรับ den hensigt, hvormed de blev indsamlet.

Oplysninger vi indsamler
Hvis du ønsker ที่ købe og modtage et produkt eller en ydelse fra os, har vi brug for at indsamle visse persondata สําหรับที่ kunne gennemføre จัดการ og สําหรับที่ kunne tilbyde ขุดบริการ vores Vi kan bruge คุกกี้ til ที่ถือ styr på indholdet i din indkøbskurv, บุรุษ du bruger vores webshop.

วิกานต์ อินเทนเดอร์ ส้ม f.eks. นาวิกโยธิน, e-mailadresse, postadresse, leveringsadresse (hvis den varier fra postadresse), telefonnummer og betalingsoplysninger.

Cph adm aps indsamler og behandler dine persondata, når du foretager ขุด følgende:

– Besøger vores hjemmeside

– Gennemfører et øb af vores produkter

– Opretter en konto

– ผู้ส่ง os spørgsmål, ความคิดเห็นตัวแทนจําหน่าย reklamationer

เดนดาตานสวาร์ลิจ
Den dataansvarlige สําหรับ indsamling, behandling og anvendelse af dine personoplysninger på shop.goodtime.wtf er Cph adm aps, Roskildevej 408, 2640 Hedehusene, cvr nr. 36690550

Behandlingsgrundlag og formål
Dine almindelige kontaktoplysninger som navn og adresse indhenter vi สําหรับที่ kunne levere det produkt eller den ydelse, som du har købt hos os. Din e-mailadresse indhenter vi สําหรับที่ kunne ส่งขุด en ordrebekræftelse samt en leveringsbekræftelse

Når du betaler สําหรับ dit produkt eller din ydelse indsamler vi dit navn, dine kortdata og IP-adresse. De oplysninger, der indsamles i forbindelse med betalingstransaktionen, anvendes og gemmes kun betalingsafvikling og opfyldelse af den indgåede aftale. Ved gennemførelse af betalinger, vil nogle af dine data blive videregivet til Pensopay, ข้อมูล inklusiv der nødvendig สําหรับที่ gennemføre eller understøtte betalingen, såsom det รวม købsbeløb og faktureingsinformation.

Hvis du ikke ønsker ที่ opgive de persondata, som er påkrævet สําหรับที่ gennemføre et køb et produkt, vil du desværre ikke ได้ mulighed สําหรับที่ købe produkter af os vores hjemmeside.

Dine oplysninger (undtagen din e-mailadresse, hvis du har givet samtykke til behandling heraf med henblik på modtagelse af tilbud) vil blive slettet 5 år efter, ที่ du har modtaget din vare eller ydelse.

อังเดร modtagere af personoplysninger
Vi sælger เป็น dine persondata til tredjemand, og vi overfører ikke dine persondata til tredjelande.

Vi har vores hjemmeside hos Namehero.com og betalingsystem gennem Pensopay, som fungerer som vores databehandler. Alle persondata som du oplyser på vores hjemmeside vil blive opbevaret i Namehero.coms datacentre.

Vi har indgået databehandleraftaler med vores databehandlere, hvilket er vores garanti สําหรับ, ที่ de overholder gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger.

เครื่อง rettigheder รับประทานอาหาร
ส้ม den registrerede har du en række rettigheder, som vi til enhver tid skal skal sikre opfyldelse af. Du har ret til ที่ anmode os om følgende:
•ที่ få adgang til og få rettet / ændret dine persondata
• ที่ få slettet persondata

Du har derudover ret til ที่ผู้ประท้วงมากกว่า behandlingen af dine personlige ข้อมูล, og du har ret til ที่ indgive klage til en databeskyttelsesmyndighed.

Ønsker du ikke længere, ที่ vi skal behandle dine personoplysninger, eller ที่ vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også ส่ง os en anmodning herom til vores e-mailadresse mail@cphadm.com.